< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=227837385319147&ev=PageView&noscript=1" />

Wondermax 玩得美 3C良品購物網

WONDERMAX SS5 & SS6 2021最新型號展出

2021/12/16

WONDERMAX桃園經銷商 #伸茂在線 @圓山大飯店#2021第24屆台北國際音響暨藝術大展 12/16/~19 房號#315

除了各大廠的高級影音劇院,本次聯合展出WONDERMAX SS5跟SS6 2021新型號! 歡迎前往參觀體驗!

伸茂在線

SS5 F

SS5 B

SS6 F

SS6 B